Adref > O Deithiau i Dreialon - Manylion > Amserlen Tystiolaeth > Amserlen Tystiolaeth: Diwrnod Dau

Amserlen Tystiolaeth: Diwrnod Dau

Cofnodwyd holl Archwiliadau Ynadon Casnewydd yn y Monmouthshire Merlin 9ed Tachwedd 1839 hyd y 14eg Rhagfyr 1839. Trwy ddefnyddio'r papurau newydd, rydym wedi creu llinell amser i ddangos i chi pryd cafodd y dogfennau eu hysgrifennu.

 

Diwrnod 2: Dydd Mercher 6 Tachwedd

 

Diffinydd (1): James Aust (o Malpas, garddwr)

 

Tystion:

 

Ble i ddarganfod datganiadau'r tystion

John Richards, Caerleon

 

Vol. 6/23-24;  Vol. 3/65-67

John Dalemore [Dallimore]

 

Vol. 6/16-17; Vol.   3/67-69

John Matthew, gardener

 

Vol. 6/19-20; Vol.   3/69-70

Christopher Kidner, Croesyceiliog

 

Vol. 6/18; Vol. 3/70-71

John Phillips, Llanfrechfa

 

Vol. 6/21; Vol. 3/71-72

James Simpson

 

 

Mrs Simpson [wife of above]

 

Vol. 6/21; Vol. 3/71-72

Diffinydd (2): John Partridge,   Casnewydd, argraffydd

 

Witnesses:

 

 

Thomas Jones Phillips, Newport,   solicitor

 

Vol. 13/54-56, 59,   65-67; Vol. 3/14

Frederick Wood

 

Vol. 13/58; Vol. 3/10-11

Michael Daly

 

Vol. 13/58; Vol. 3/10-1

Magistrates: R.J. Blewitt, W.   Brewer, G. Hall, Lewis Edwards, Benj. Hall, Revd J. Coles