Adref > O Deithiau i Dreialon - Manylion

O Deithiau i Dreialon - Manylion

Mae gwefan "Datgloi Treialon y Siartwyr" yn ran o brosiect Cynefin "O Deithiau i Dreialon". Yr amcan yw trawsgrifio mwy na 3,000 o ddogfennau a gasglwyd ynghyd yn fuan ar ol gwrthryfel y Siartwyr a ddigwyddodd yng Nghasnewydd ar y 3ydd a'r 4ydd o Dachwedd 1839. Defnyddiwyd rhai o'r dogfennau yn yr achos teyrnfradwriaeth yn Mynwy y mis canlynol

Defnyddiwyd rhai o'r dogfennau mewn achos dramatig a gynhaliwyd y mis canlynol yn Neuadd y Sir, Trefynwy. Gwnaethpwyd y FFILM GYMUNEDOL yma gan Green Valley Films a Made in Tredegar ac mae'n rhoi cyflwyniad i'r dogfennau.

Mae'r prosiect yn ddibynnol ar gefnogaeth gwirfoddolwyr. Gobeithiwn y byddwch yn ein  HELPU I DRAWSGRIFIO geiriau'r dynion a menywod cyffredin a gafodd eu hunain ynghanol y frwydr dros ddemocratiaeth yng nghymoedd de Cymru yn gynnar yn nheyrnasiad y frenhines Victoria.

Darganfyddwch fwy am: 

Y Dogfennau

Trefn amser y dystiolaeth

Termau cyfreithiol

Darganfyddwch fwy am:

Siartaeth

Mae Cynefin: Mapio'r ymdeimlad o le yng Nghymru yn brosiect sy'n bartneriaeth a arweinir gan Archifau Cymru. Ei amcan yw digido dros 1100 o fapiau a thrawsgrifio dros 36,000 o restri pennu'r degwm a'u cysylltu i leoliad perthasol ar fap o Gymru.

Mae partneriaid Cynefin hefyd yn cynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru and Chasgliad y Werin Cymru. Mae'r rhan fwyaf o'r cyllid yn dod o Grinfa Treftadaeth y Loteri, ac mae cefnogaeth hefyd gan Lywodraeth Cymru trwy grant trwy MALD, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Archifau Cymru.

Mae O Deithiau i Dreialon yn un o chwe phrosiect lleol sy'n cysyllu yn ôl i'r mapiau degwm. Digwyddodd gwrthryfel y Siartwyr yn 1839, tua'r un adeg ag y lluniwyd y mapiau. Yn ogystal a thrawsgrifio dogfennau achos y Siartwyr, The Chartist uprising in Gwent took place in 1839, around the same time as the tithe maps were being drawn up. As well as transcribing the Chartist trial documents, ein hamcan ar gyfer y prosiecgt ydy cysylltu'r lleoedd ynddynt yn ôl i'r mapiau yma.