Chartist

Helpwch ni i drawsgrifio geiriau'r dynion a menywod cyffredin yma o gymoedd de Cymru. Cawsant eu dal ynghanol brwydr genedlaethol dros Ddemocratiaeth ar ddechrau teyrnasiad y frenhines Victoria.

Dogfennau Achos y Siartwyr

Mae'r dogfennau yma i gyd yn perthyn i achos enwog teyrnfradwriaeth y Siartwyr a ddigwyddodd yn ne Cymru yn 1840. Roeddent yn dilyn gwrthryfel y 3ydd a'r 4ydd o Dachwedd 1839, pan laddwyd dros ugain o Siartwyr. Cliciwch ar lun i ddechrau trawsgrifio

COFNODION ARCHIFAU GWENTCOFNODION LLYFRGELL CASNEWYDD